Mijn therapiemethoden

Individuele & groepstherapie

Ik werk vooral met gesprekken en technieken gebaseerd op Gestalttherapie, psychotraumatologie en energiepsychologie.

EMDR (Eye Movement Desensitization & Reprocessing) wordt ook toegepast als psychotherapie. Mijn praktijk wordt verder beïnvloed door o.a. cognitieve gedragstherapie en het contextuele gedachtengoed.

Er wordt gewerkt met psycho-educatie, literatuur, relaxatie en ander lichaamswerk. Psychosociale aspecten krijgen de nodige aandacht. Indien nodig, wordt er gewerkt met steunfiguren.

Traumatraining en coaching in kleine groepen van maximum 5 personen

Gestalttherapie

Dit is een experiëntiële, cliëntgerichte therapierichting. Er wordt vooral in ‘hier en nu’ gewerkt.

De therapeut stelt zich ondersteunend en zacht confronterend op. Het zelfgenezend vermogen en de aanwezige kracht worden gestimuleerd.
Contact met zichzelf en de ander is een hoofdthema.

Traumazorg

Na een ongeval, verkrachting, een overval of een andere schokkende gebeurtenis, worden mensen vaak overspoeld door verdriet, machteloze woede, doodsangst en ontreddering. Dit zijn normale reacties op een abnormale gebeurtenis.

We spreken over een posttraumatischestress-stoornis wanneer de lichamelijke en geestelijke klachten niet binnen de drie maanden verdwijnen en het dagelijks functioneren beperkt wordt door een aantal van de volgende symptomen:

  • herbeleving, nachtmerries, terugkerende herinneringen, hevige angstreacties, hyperventilatie
  • verdringing, gevoelloosheid, ontkenning en wegvluchten, zelfmedicatie (alcohol e.a.), zich afsluiten van anderen
  • spanning en verhoogde waakzaamheid, prikkelbaarheid, woede- en huilbuien, neerslachtigheid, slaapstoornissen, vermoeidheid en concentratieproblemen
  • schuldgevoelens, minderwaardigheidsgevoelens, negatieve gedachten over zichzelf
  • onverklaarbare lichamelijke klachten en pijn.
  • zichzelf en/of anderen niet meer vertrouwen

Een eenmalige traumatische gebeurtenis kan snel verwerkt worden met EMDR.
Wanneer klachten kaderen in een ruimere problematiek van vroegkinderlijk trauma, zal de behandeling meer tijd vergen. Er wordt dan eerst ondersteunend en stabiliserend gewerkt, waarbij de krachtbronnen van de hulpvrager worden versterkt, voor trauma kan worden aangepakt.

EMDR

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing: een behandelmethode voor mensen die lijden aan de gevolgen van één of meerdere onverwerkte trauma’s.

EMDR is meestal onderdeel van een ruimer behandelplan. EMDR is een kortdurende, geprotocoleerde en cliëntgerichte behandelmethode voor traumagerelateerde klachten.

Deze methode kan leiden tot een snelle afname van traumatische stress, angst en herbelevingen.
Ook bij depressie, negatief zelfbeeld e.a. kan met deze behandelingsmethode belangrijk resultaat geboekt worden.
Bilaterale stimulatie is een belangrijk element in de behandeling.

Links:
http://www.emdr-belgium.be

http://www.bip.be

http://www.cptsdfoundation.com

WalkTalk

Als we bewegen in de buitenlucht, begint alles te stromen. En dat is nu precies waar wandeltherapie gebruik van maakt.
Tijdens het wandelen wordt alles minder zwaar.

Wandeltherapie is een therapie waarbij je wandelt in de natuur samen met je therapeut. De beweging (het lopen) en de omgeving (de natuur) worden benut in de therapie.

Problemen lijken vanzelf minder zwaar te worden als je ze bespreekt in een open lucht-setting. Alsof ze in het grote geheel opgaan, niet meer alleen van jou zijn. Het zet je letterlijk met beide benen op de grond.

Deelnemers blijken na afloop minder last te hebben van burn-out, stress en/of concentratieproblemen. Hun zelfwaardering neemt toe én plannen voor de
toekomst krijgen vorm.